ระบบสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่
×

แก้ไขข้อมูลระบบชื่อระบบ
ลิงค์ที่อยู่ระบบ×

แจ้งเตือนหากกดยืนยันข้อมูล
"ระบบ : ม.2 ภาคเรียนที่ 2/2566 ห้องเรียนเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์"
จะถูกลบและไม่สามารถกูเคืนกลับมาได้

ยกเลิก

×

แก้ไขข้อมูลระบบชื่อระบบ
ลิงค์ที่อยู่ระบบ×

แจ้งเตือนหากกดยืนยันข้อมูล
"ระบบ : ม.3 ภาคเรียนที่ 2/2566 ห้องเรียนเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์"
จะถูกลบและไม่สามารถกูเคืนกลับมาได้

ยกเลิก

×

แก้ไขข้อมูลระบบชื่อระบบ
ลิงค์ที่อยู่ระบบ×

แจ้งเตือนหากกดยืนยันข้อมูล
"ระบบ : ม.1 ภาคเรียนที่ 2/2566 ห้องเรียนเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์"
จะถูกลบและไม่สามารถกูเคืนกลับมาได้

ยกเลิก

ที่
ชื่อระบบ
ลิงค์ที่อยู่ระบบ
1
ม.2 ภาคเรียนที่ 2/2566 ห้องเรียนเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ https://sites.google.com/view/boy-class/วชาเทคโนโลยวทยาการคำนวณ/เทคโนโลย-ม-2
2
ม.3 ภาคเรียนที่ 2/2566 ห้องเรียนเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ https://sites.google.com/view/boy-class/วชาเทคโนโลยวทยาการคำนวณ/เทคโนโลย-ม-3
3
ม.1 ภาคเรียนที่ 2/2566 ห้องเรียนเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ https://sites.google.com/view/boy-class/วชาเทคโนโลยวทยาการคำนวณ/เทคโนโลย-ม-1
Web Design by : M.Varut DogTd WebDesign