ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2567 สอบปลายภาค 2/2566... วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2567 สอบปลายภาค 2/2566...
×

ข่าวประชาสัมพันธ์


เรื่อง : สอบปลายภาค 2/2566
ลงวันที่ :2024-03-11วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2564 สัมพันธ์ชุมชน... วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2564 สัมพันธ์ชุมชน...
×

ข่าวประชาสัมพันธ์


เรื่อง : สัมพันธ์ชุมชน
ลงวันที่ :2021-10-27วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2564 นักเรียนฉีดวัคซีน Pf... วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2564 นักเรียนฉีดวัคซีน ...
×

ข่าวประชาสัมพันธ์


เรื่อง : นักเรียนฉีดวัคซีน Pfizer
ลงวันที่ :2021-10-21วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2564 น้อมรำลึกในกระมหากรุ... วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2564 น้อมรำลึกในกระมหาก...
×

ข่าวประชาสัมพันธ์


เรื่อง : น้อมรำลึกในกระมหากรุณาธิคุณ
ลงวันที่ :2021-01-04วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2563 รายงานตัวแต่งตั้ง คร... วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2563 รายงานตัวแต่งตั้ง ...
×

ข่าวประชาสัมพันธ์


เรื่อง : รายงานตัวแต่งตั้ง ครูผู้ช่วย
ลงวันที่ :2020-10-22วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2563 ประชุมเชิงปฏิบัติการ... วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2563 ประชุมเชิงปฏิบัติก...
×

ข่าวประชาสัมพันธ์


เรื่อง : ประชุมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างศักยภาพการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ลงวันที่ :2020-10-22วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2563 แจงเงินปัจจัยพื้นฐาน... วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2563 แจงเงินปัจจัยพื้นฐ...
×

ข่าวประชาสัมพันธ์


เรื่อง : แจงเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
ลงวันที่ :2020-10-21วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2563 ประสุมสัมนาผู้บริหาร... วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2563 ประสุมสัมนาผู้บริห...
×

ข่าวประชาสัมพันธ์


เรื่อง : ประสุมสัมนาผู้บริหาร สพป.ปข.2
ลงวันที่ :2020-09-14วันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2563 อบรมเชิงปฏิบัติการพั... วันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2563 อบรมเชิงปฏิบัติการ...
×

ข่าวประชาสัมพันธ์


เรื่อง : อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแนะแนว
ลงวันที่ :2020-09-11
Web Design by : M.Varut DogTd WebDesign